Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 28 2019

9634 2a3a 500
Reposted fromsilkdreams silkdreams vianieobecnosc nieobecnosc
Musisz wytrzymać trochę dłużej, niż wydaje ci się, że jesteś w stanie, bo zbliżają się dobre rzeczy, których się nawet nie spodziewasz. 
— Orange is the New Black
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viamyslowyzlew myslowyzlew
Nie lubię mówić o swoich problemach. Zazwyczaj i tak nikt ich za mnie nie załatwi. To po co? Żeby usłyszeć: ,,Nie martw się jakoś to będzie"? To sama to sobie mogę powiedzieć. 
— Maria Czubaszek
Reposted fromlovvie lovvie viaparrtyzant parrtyzant

October 03 2019

Tyle lat
uczyli nas
jak mówić
liczyć
pisać

ale dlaczego wciąż nie potrafimy
widzieć w drugim człowieku dobra
dostrzegać piękna w szczegółach
korzystać z życia
dbać o siebie, o bliskich
pielęgnować uczuć

a przede wszystkim
najzwyczajniej w świecie
kochać


— iyl
Reposted fromifyouleave ifyouleave vianieobecnosc nieobecnosc
6980 e6dd 500
Reposted fromBabson Babson viaeternaljourney eternaljourney
Kochaj ją tak bardzo, aby mogła zwątpić w twój zdrowy rozsądek, ale nigdy w twoje uczucie.
— Melanie Bennett
Reposted fromMsChocolate MsChocolate vianieobecnosc nieobecnosc
6434 9bad
Reposted fromamphetamine amphetamine vianieobecnosc nieobecnosc
W tym momencie jest 6,470,818,671 ludzi na świecie.
Niektórzy uciekają przestraszeni. Inni wracają do domu.
Niektórzy mówią kłamstwa, żeby przetrwać dzień. Inni właśnie mierzą się z prawdą.
Niektórzy są źli, prowadząc wojnę z dobrem. A inni są dobrzy, walcząc ze złem.
Sześć miliardów ludzi na świecie.
Sześć miliardów dusz. A czasami, wszystkim, czego potrzebujesz, jest jedna.
— Peyton Sawyer, One Tree Hill
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viaMisqa Misqa
- Ciągle jesteś naiwna. Zawsze z sercem na dłoni do wszystkich lecisz.
- Ja lecę... ?
- Tak. Czasami na skrzydłach, czasami na miotle, ale jednak lecisz.
— Aleksandra Steć
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viaMisqa Misqa
Jest tylko jedne wyjście, które mogę ci przedstawić, bo widzę je codziennie. Trzeba żyć. Angażować się we wszystko i starać się nie myśleć o siniakach.
— Jojo Moyes
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaMisqa Misqa
Inteligentny wszystko zauważa. Głupi wszystko komentuje.
— Heinrich Heine
Reposted fromobliviate obliviate viaMisqa Misqa
8573 e3ba 500
A. Ciarkowska 
Reposted fromwishyouwerehere wishyouwerehere viaMisqa Misqa

September 21 2019

8140 2441
Cóż... jestem staromodna.
Lubię należeć do jednego człowieka i słyszeć: 
"Jesteś Moja".
— znalezione.
Kobiety są trudne. A jeśli je ignorujesz robią się jeszcze trudniejsze.
— James Frey
Myślałam o tym, jak bardzo kształtują nas ludzie, którzy nas otaczają, i jak z tego powodu bardzo trzeba uważać, wybierając ich, a potem przyszło mi do głowy, że mimo wszystko może się okazać, że trzeba ich utracić, żeby tak naprawdę odnaleźć siebie.
— Jojo Moyes
6711 4bfe 500
Reposted fromaknatazs aknatazs vianieobecnosc nieobecnosc
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl