Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 10 2019

Reposted fromjasminum jasminum viaeternaljourney eternaljourney
- Czego brakuje ci do pełni szczęścia? - Takiego wewnętrznego spokoju. Uciszenia myśli, wyłączenia się. Umiejętności nie przejmowania się wszystkim. Odpuszczenia sobie niektórych rzeczy i ludzi. Brakuje mi w życiu takiego stanu, w którym mogłabym usiąść i nie myśleć o niczym, niczym się nie martwić. Przestać zastanawiać się, co, gdzie, jak, na kiedy. Czasami mam wrażenie, że wszystko w moim życiu jest terminowe, że cokolwiek bym nie robiła, dokądkolwiek bym nie poszła, za każdym razem zabieram ze sobą zegar, który tyka gdzieś z tyłu głowy. To strasznie męczące.
https://ask.fm/problematycznie
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viajesienzycia jesienzycia
7479 0441
Reposted fromwakemeupx wakemeupx viaparrtyzant parrtyzant
Może za często do niej dzwoniłem. Może powiedziałem jej za wiele o sobie. Może popełniłem ten błąd, koszmarny błąd przytulania się do niej w środku nocy i słuchania, jak oddycha. Może pozwoliłem sobie za bardzo przy niej odpoczywać. Może po raz pierwszy w życiu od czegokolwiek się uzależniłem.
— Jakub Żulczyk "Ślepnąc od świateł"
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viaparrtyzant parrtyzant
Przestałam się przejmować ludźmi, którzy w krytycznym momencie mojego życia, kompletnie nie przejmowalali się mną.
— "Porypana panna M."
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaparrtyzant parrtyzant
5738 3b09
Reposted fromparrtyzant parrtyzant
1848 1728 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viasistersofmercy sistersofmercy
Oddałam kiedyś swoje całe serce komuś, kto po prostu zrobił z tego tatar. I może dlatego dzisiaj jakby mam problem z zaufaniem, mam problem z otworzeniem się i mam problem z tym, żeby na hasło "kocham Cię" zareagować dobrze. Jak się pojawia ta bliskość to już mnie nie ma.
— Agnieszka Chylińska
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaparrtyzant parrtyzant
6128 ab7b 500
Reposted fromparrtyzant parrtyzant
9771 05eb 500
Reposted fromnutt nutt vianieobecnosc nieobecnosc
5125 eb88
Reposted fromszarakoszula szarakoszula vianieobecnosc nieobecnosc
6246 85c2
Reposted fromnacpanaa nacpanaa
Nie słychać, jak ludzie myślą o sobie. Jak w myślach ratują ukochanych. Jak przychylają im nieba, sobie skąpiąc powietrza.
— Ignacy Karpowicz

February 03 2019

Ilekroć myślałam o domu, nie miałam przed oczami miejsca. Myślałam o ludziach. Myślałam o tych, którzy ukształtowali kobietę, jaką się stałam, o tych, którzy kochali mnie z moimi bliznami i nazywali je pięknymi, o tych, którzy kochali mnie mimo popełnianych przeze mnie błędów. Tym właśnie był dla mnie dom. Nie była to liczna grupa. Nawet mała. Inni, patrząc na nią, z pewnością powiedzieliby, że nie miałam szczęścia, ale było wręcz przeciwnie. Byłam daleka od pechowca, ponieważ czekał na mnie mały dom, do którego zawsze mogłam uciec. Tak wielu ludzi było bezdomnych, nikt na nich nie czekał. Jeśli istniała choć jedna osoba, by pomóc ci w trudnych chwilach, miałeś wielkie szczęście i błogosławieństwo. Po latach swobodnego spadania, w końcu zbliżyłam się do dna. Kiedy wystraszyłam się, że w nie uderzę, znalazłam osobę, która była gotowa mnie złapać. Czekał na mnie z rozpostartymi ramionami dom, gotowy znów mnie przyjąć.
— Brittainy C. Cherry - "Poza rytmem"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viajesienzycia jesienzycia
Wierzę, że jeśli możesz policzyć prawdziwych przyjaciół na palcach jednej ręki, jesteś szczęściarzem.
— Belle Aurora - "Friend-Zoned"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viajesienzycia jesienzycia

December 16 2018

5884 7fe4 500
Reposted fromobliviate obliviate vianieobecnosc nieobecnosc
6806 0f12 500
Reposted fromzelbekon zelbekon vianieobecnosc nieobecnosc
Lubię wieczorami siedzieć na przystanku, słuchać, muzyki i patrzeć na ludzi. Czasami wyobrażam sobie, że pytam każdego z nich "przepraszam czy Pan też ma dziurę w sercu?", a oni z uśmiechem odpowiadają "oczywiście, że tak.
— Milena Szczepanik
Reposted frompasazerka pasazerka vianieobecnosc nieobecnosc
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl