Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 28 2019

Dobrzy ludzie zawsze siebie nisko cenią.
— Nathaniel Hawthorne, "Szkarłatna litera"
Reposted fromlovvie lovvie viaeternaljourney eternaljourney
1338 0209 500
Reposted fromlaluna laluna viaeternaljourney eternaljourney
Wiem, że chowasz w sobie więcej, pewnie całe lata gówna, które zasłaniałaś uśmiechem.
— Jennifer Niven - "Wszystkie jasne miejsca"
- Czy według ciebie złamane serce można naprawić? - Tak - odparłem rzeczowo. - Tylko będzie biło nieco inaczej.
— Brittainy C. Cherry - "Zawsze i wszędzie"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaparrtyzant parrtyzant
Życzę Ci, abyś przez 365 dni przekonywała się, że prawdziwa miłość naprawdę istnieje. Życzę Ci odwagi w dokonywaniu wyborów, czasem zboczenia z wytyczonej ścieżki na rzecz nieznanej, ale wymarzonej drogi. Życzę Ci wytrwałości w realizacji celów, niepokorności w dążeniu do szczęścia oraz sukcesów. Sukcesów, które często są niewidoczne dla oka i tylko kobieta potrafi je zauważyć. Wstawaj z kolan, nawet gdy nie zauważysz żadnej pomocnej dłoni. Krzycz, gdy wszyscy będą obojętni. Walcz o siebie. Ten czas się nie powtórzy.
— Natalia Belcik
Reposted fromswojszlak swojszlak viawetryagain wetryagain
5722 ca76
lovely, oh so lovely.
Reposted fromthe-cat the-cat viasistersofmercy sistersofmercy
Nigdy nie wiesz kto poszerzy Twoje źrenice i nasyci barwą tęczówki.
Reposted fromxalchemic xalchemic vianieobecnosc nieobecnosc
Reposted fromtwice twice vianieobecnosc nieobecnosc
Nie zmuszaj ludzi do tego, aby chcieli spędzać z tobą czas. Nie zmuszaj ich do spacerów, wina, rozmów, budowania mostów, podawania ręki. To, co jest budowane "na siłę", nie przetrwa. Relacje takie nie będą miały sensu.
— Kaja Kowalewska - "Chaos. Listy i liście"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate vianieobecnosc nieobecnosc
Dlatego ja ci dziecino, mówię, cokolwiek się tam w twoim życiu podziało, ileś się nie wycierpiała z różnych powodów, o siebie zawsze trzeba walczyć i o szczęście swoje.
— Natalia Sońska - "Obudź się, Kopciuszku"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate vianieobecnosc nieobecnosc
Przeznaczenia jednak nie da się oszukać. Los zawsze znajdzie sposób, by połączyć to, co ma być razem.
— Marcin Margielewski - "Jak podrywają szejkowie"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate vianieobecnosc nieobecnosc
0290 7676
Reposted fromzimnepalce zimnepalce vianieobecnosc nieobecnosc
Szczęśliwych zakończeń należy szukać w księgarniach, na półkach z powieściami. W rzeczywistości nikt nie gna za ukochaną przez lotnisko, by zatrzymać ją w ostatniej chwili, kiedy już wsiada do samolotu. Najbardziej popularny chłopak w szkole nie zakochuje się w kujonce.
Prawdziwa miłość nie wszystko wybacza. Prawdziwa miłość nie zawsze zwycięża. I co najważniejsze, prawdziwa miłość nie zawsze kończy się szczęśliwie - i nie o to w niej chodzi. Miłość zmienia ludzi. Kształtuje ich. Spala serce na popiół, ale później powstaje ono silniejsze niczym feniks, silniejsze i wspanialsze niż kiedykolwiek.
— Holly Bourne
I te krótkie momenty kiedy czułem, że ty czujesz to samo.
— J.L.WIŚNIEWSKI
Reposted frompoolun poolun viaparrtyzant parrtyzant

March 10 2019

spaceexp: Moon - Venus - Mars by Neil A.D. Taylor

Reposted frommr-absentia mr-absentia vianieobecnosc nieobecnosc
Nie mów jej, a pokaż jej.
Bo uczuć nie udowadnia się słowami, a czynami, które je okazują. A uwierz mi, że nie ma nic gorszego niż wielkie słowa... i niedotrzymane obietnice.
— znalezione
Jeśli ktoś kocha nas aż tak bardzo, to nawet jak odejdzie na zawsze, jego miłość będzie nas zawsze chronić.
— J.K Rowling
Reposted fromparrtyzant parrtyzant
Życie ludzkie dzieje się tylko raz i dlatego nigdy nie będziemy mogli stwierdzić, która z naszych decyzji była słuszna, a która zła, ponieważ w danej sytuacji mogliśmy decydować tylko jeden raz. Nie dano nam żadnego drugiego, trzeciego, czwartego życia, abyśmy mogli porównać konsekwencje różnych decyzji
— Milan Kundera - Nieznośna lekkość bytu
Reposted frombeeth beeth viaeternaljourney eternaljourney
I może to wszystko, co mówię, jest głupie i niedojrzałe, ale dla mnie to właśnie jest miłość. Czuć się przy kimś wyjątkowo, nawet jeśli jest się najzwyklejszą dziewczyną na świecie.
— K.N. Haner
Reposted fromnacpanaa nacpanaa
Są dni, kiedy jedynym skutecznym sposobem jest dolanie wódki do kawy.
— C.J. Tudor
Reposted fromnacpanaa nacpanaa
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl