Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 13 2019

Nie komplikuj.
— H. Jackson Brown, Jr.
Reposted fromnacpanaa nacpanaa
5089 c783
Reposted fromrudosci rudosci vianieobecnosc nieobecnosc
Miłość nie jest wtedy, kiedy musisz prosić.
— z artykułu "Zostać czy odejść? Kiedy kończy się miłość a zaczyna się iluzja."
Reposted fromczarnemajtki czarnemajtki vianieobecnosc nieobecnosc
4682 6fab 500
Reposted fromEtnigos Etnigos vianieobecnosc nieobecnosc
8920 6639 500
Reposted fromMaryiczary Maryiczary vianieobecnosc nieobecnosc
3598 5919 500
Reposted fromdjLangley djLangley vianieobecnosc nieobecnosc
5600 c531
Reposted fromhormeza hormeza vianieobecnosc nieobecnosc

June 30 2019

6901 b579 500
Reposted frometernaljourney eternaljourney
Okej, wybieram siebie.
— K.R.
Reposted fromagatiszka agatiszka viaMisqa Misqa
Reposted fromshakeme shakeme viaMisqa Misqa
Możesz mieć wady, być lękliwy i czasem poirytowany, ale nie zapominaj, że Twoje życie jest największym przedsiębiorstwem świata. Tylko Ty możesz zapobiec jego fiasku. Wielu Cię ceni, podziwia Cię i Cię kocha. Chciałbym, żebyś pamiętał, że być szczęśliwym, to nie znaczy mieć niebo bez burzy, drogę bez wypadków drogowych, pracę bez wysiłku, relacje bez rozczarowań. Być szczęśliwym to znaleźć siłę w przebaczaniu, nadzieję w walkach, bezpieczeństwo na scenie strachu, miłość w niezgodzie.
— Papież Franciszek w życzeniach do wiernych na 2016 rok
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaMisqa Misqa
Miłość nie jest naiwnością. To, że kogoś kochasz nie daje mu prawa, aby cię krzywdził.
— ks. Grzegorz
Reposted frommartrol martrol vianieobecnosc nieobecnosc
Małżeństwo nie jest dobrym pomysłem, kiedy człowiek wchodzi do urzędu stanu cywilnego z myślą: "No, w razie czego są rozwody".
— Maria Czubaszek - "Nienachalna z urody"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viamyslowyzlew myslowyzlew
- To ty jesteś tą, która odchodzi.
- Ty jesteś tym, który mnie nie zatrzymuje.
— Hodgins i Angela, Kości
Reposted frommyname myname viaeternaljourney eternaljourney
Reposted fromshakeme shakeme viaeternaljourney eternaljourney
9080 4571
Reposted fromiamstrong iamstrong viaeternaljourney eternaljourney
4367 c6b0
Ze wszystkich sił we wszechświecie, najtrudniej jest przezwyciężyć siłę przyzwyczajenia. Siła przyciągania to przy niej pryszcz.
— Terry Pratchett
Reposted fromchujawa chujawa viaparrtyzant parrtyzant

June 02 2019

Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl