Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 08 2020

Zanim mnie poznasz, pomylisz się tysiąc razy.
“Kiedy znajdziesz kobietę, którą kochasz, bez pamięci, a ona kocha ciebie, nawet z twoimi słabościami i wadami, wszystko wskakuje na swoje miejsce. A jeżeli możesz z nią rozmawiać, a ona cię słucha, rozśmiesza i zmusza do myślenia, sprawia, że widzisz, kim naprawdę jesteś, a przy niej jesteś kimś lepszym, byłbyś idiotą, gdybyś nie chciał spędzić z nią reszty życia.”
— Nora Roberts
Dobrzy ludzie zawsze siebie nisko cenią.
— Nathaniel Hawthorne, "Szkarłatna litera"
Prawdziwa kobieta ma zasady, ambicje i plany, szacunek do swojego ciała, kocha bezgranicznie i nie zawodzi. Ma również granicę wytrzymałości i nawet kochając całą duszą, wybierze rozstanie zamiast bycie na drugim planie, upominania się o czyjąś uwagę czy żebrania o gest.
— Autor nieznany
Lepiej zaliczać się do niektórych, niż do wszystkich.
— Andrzej Sapkowski
Reposted fromkrn krn vianotyourstrawberry notyourstrawberry
Chodźmy się kochać, mówisz, a ja nie muszę nigdzie iść, bo kocham Cię tu i teraz.
— Wiesław Myśliwski
5676 51eb 500
5283 c2da
3953 bedc
Nigdy się nie powstrzymuj, bądź pewna, czego chcesz od życia, mów co czujesz, i nigdy nie obawiaj się być sobą. Pierdol to, co myślą inni. Żyjesz dla siebie, nie dla nich.
— J.A. Redmerski
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaparrtyzant parrtyzant
Jaja się ma, albo się ich nie ma, a to co dynda mężczyźnie między nogami, to jądra. Nie każdy posiadacz jąder posiada jaja.
— Marta Tatka
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viajesienzycia jesienzycia

February 29 2020

0007 5f0b 500
Uważaj na znajomości, które zaczynają się od głowy. O tych zapoczątkowanych fascynacją seksualną można szybko zapomnieć. O tych, które zaczynają się od rozmów, wymiany myśli i emocji, możesz nigdy nie zapomnieć. Te są trwalsze
— Magdalena Witkiewicz
Młodzi ludzie często myślą, że w związku ważne są namiętności, a w końcu okazuje się, że najważniejsza ze wszystkiego jest herbata. I że potem brak jej najbardziej.
— Mariusz Szczygieł - "Nie ma"
1664 6ad7 500
Piotr Pietucha, Dożywotni Kochankowie.
Reposted frommhsa mhsa vianotyourstrawberry notyourstrawberry
Zimne dłonie. To przypadłość ludzi nerwowych i bardzo wrażliwych.
— Znalezione w czeluściach internetów (via klatwyiurokiodzaraz)
Reposted fromdivi divi vianotyourstrawberry notyourstrawberry
5348 3795
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
Get rid of the ads (sfw)

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl