Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 06 2020

"Nietrudno kochać kogoś efektownego, doskonałego, dobrze ubranego; taka miłość jest tylko nic nie znaczącym odruchem, który wywołuje w nas automatycznie przypadkowość piękna; jednakże wielka miłość pragnie stworzyć kochaną istotę właśnie z niedoskonałego stworzenia, które zresztą jest stworzeniem tym bardziej ludzkim, im mniej doskonałym".

— Milan Kundera "Życie jest gdzie indziej"
Reposted fromperfectsense perfectsense vianieobecnosc nieobecnosc
Wygodnie być słabym. Silni są bardzo samotni.
— Jeffery Deaver
Reposted fromnacpanaa nacpanaa
9935 edea 500
Aleksandra Wądołowska
Możliwe, że jestem i byłem zawsze wariatem, ale nie chcę zamieniać tego na żadną przytomność.
— Stanisław Ignacy Witkiewicz

January 04 2020

Zimne dłonie. To przypadłość ludzi nerwowych i bardzo wrażliwych.
— Znalezione w czeluściach internetów (via klatwyiurokiodzaraz)
Reposted fromdivi divi vianotyourstrawberry notyourstrawberry
Nie wściekaj się. Istnieją rzeczy niezależne od ciebie. Nie wściekaj się. Nic nie poradzisz na to, co gadają za twoimi plecami. Nie wściekaj się. Jeszcze wiele razy ucieknie ci autobus. Jeszcze się spotkasz z obłudą. Zaboli rozczarowanie. Nie wściekaj się. Są sprawy, do których należy podchodzić na dystans. Z chłodnym spojrzeniem. Przyglądać się. Są sprawy, w których na zawsze będzie rana. Uważaj, aby jej nie rozdrapać. Nie wściekaj się. Świat to schody. Czasem w górę. Czasem w dół. Nie wściekaj się. Spokój może zmienić w tobie wszystko. Spokój to siła. Siła spokoju może cię uratować.
— Kaja Kowalewska / Motyle w brzuchu nas nie zjedzą
1921 9b34 500
to absurd
od zawsze kochałam życie Introwertyka świadoma samotność, czas na rozwój, wolność 
a teraz
boję się być sama nie chcę być sama nie mogę być sama 
świadomie ani  nieświadomie
— #74
Reposted fromffina ffina vianotyourstrawberry notyourstrawberry
0046 fc5d 500
Reposted fromniente niente viaawakened awakened
6704 9593 500
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viaawakened awakened
6703 bdf1 500
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viaawakened awakened
5508 e950 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viaawakened awakened
3358 a8ca 500

coffeeforthemoon:

© Mandi Nelson

6440 2cf9 500
Miłość jest wtedy gdy dwie osoby w siebie wierzą.
— Nowość
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl